TAMBORETS
Elaborats principalment a partir d'un sol bloc de fusta massissa, aquestes peces permeten el seu ús com a tamboret o Taula de Disseny auxiliar.